Geografie
Luxmi is actief op het gebied van kleinschalige projectontwikkeling in Friesland, Noord-Oost Brabant en Noord-Limburg. Bij kleinschalige projectontwikkeling gaat het om kleinere locaties waar invullingen kunnen komen met bedrijfsgebouwen al dan niet met opslagmogelijkheden.

Dit kan bestaand onroerend goed zijn, dat herontwikkeld wordt tot een passendere invulling dan de huidige. Het kan ook een braakliggend stuk grond zijn, dat om een andere invulling vraagt. De plannen, die Luxmi BV ontwikkelt, zijn divers van aard. Deze projecten ontwikkelen wij zelfstandig en verkopen of verhuren wij aan kleine ondernemers.

Type projecten
Bij kleinschalig projectontwikkeling gaat het om een specifieke type van project ontwikkeling. Kleinschalige projecten worden gekenmerkt door factoren zoals een korte doorlooptijd, een klein bouwteam, lage omvang van begroting, optimale tijdsinvestering en korte communicatielijnen.

Een bedrijfsverzamelgebouw is een gebouw waarin verschillende bedrijven zitten. Het zijn vaak ondernemers met minder dan 5 werknemers, die in een bedrijfsverzamelgebouw gehuisvest zijn. Voor hen is dit een ideale oplossing. Maar ook grotere ondernemingen kunnen behoefte hebben aan extra ruimte en in een bedrijfsverzamelgebouw een oplossing vinden.

Vooral voor ondernemers met een kleiner bedrijf of voor startende ondernemers zijn bedrijfsverzamelgebouwen ideaal. Omdat je een pand deelt met andere ondernemers, kun je tegen lage(re) kosten toch een eigen ruimte betrekken. Omdat er vaak gelijkgestemde ondernemers gehuisvest zijn in dergelijke BVG’s, kan een netwerk ontstaan, waarbij ondernemers kunnen profiteren van elkaars expertise, arbeid en netwerken.

Door middel van goede contractuele afspraken worden zaken als eigendom, gemeenschappelijke kosten, mandelige zaak, etc. geregeld. Afhankelijk van de lokatie kan het zijn dat je je bedrijf kunt huisvesten op een zichtlokatie of in een mooi gebouw tegen relatief lage kosten.

Voordelen zijn dus:

  • Betaalbaar
  • Beproefd concept
  • Goede bereikbaarheid en locatie
  • Zelf te bepalen grootte van de ruimte (indien nog mogelijk, na overleg)
  • Goede parkeergelegenheid